Kommune Sygepleje

Århus Kommune skriver:
Hvordan får du sygepleje?
Du kan enten kontakte hjemmesygeplejerskerne i sundhedsklinikken på lokalcentret, en visitator eller din egen læge. Men det er ikke nødvendigt at være henvist af egen læge eller sygehus for at få sygepleje.
Hvis du i forvejen har hjemmehjælp har det ingen betydning for sygeplejen, hvilken leverandør af hjemmehjælp du har. Du kan modtage hjemmehjælp af privat leverandør og samtidig modtage sygepleje. Du har ikke mulighed for at vælge sygepleje fra private leverandører.
http://www.aarhus.dk/da/borger/sundhed-og-sygdom/Sygdom-og-pleje/Sygepleje.aspx

Visitationen
Søren Frichs Vej 36 G
8230 Åbyhøj
Telefon: 87 13 16 00
E-mail: specialiseret-visitation@mso.aarhus.dk
Telefontider:
Alle hverdage 8-15

Sundhedsenhed

◦Område Nord
87 13 89 50

◦Område Vejlby – Risskov
87 13 53 09

◦Område Christiansbjerg
87 13 28 00

◦Område Midtbyen
87 13 35 90

◦Område Vest
87 13 46 78

◦Område Hasle – Åbyhøj
87 13 57 45

◦Område Marselisborg
51 57 66 14

◦Område Viby – Højbjerg
87 13 50 50

◦Område Syd
Telefontid hverdage
87 13 43 00
kl. 8 – 15